Servicii SU

Instituirea regimului starii de urgenta poate surveni doar in timp de pace, pe timpul unei stari de criza, si vizeaza adoptarea unor masuri, conforme legislatiei nationale si internationale in domeniu, pentru apararea institutiilor statului de drept, mentinerea sau restabilirea starii de legalitate sau pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor unor dezastre, in vederea desfasurarii normale a vietii politice, economice si sociale.

Prin urmare, cand vorbim de situatie de urgenta ne raportam la riscuri nonmilitare de mai mica intensitate, dar care pot crea premisele unei situatii extraordinare, neplanificate, in care populatia este incapabila sa-si asigure necesitatile de supravietuire sau cand exista o amenintare severa si imediata fata de aceasta.

Pachetul nostru de servicii cuprinde o gama larga de activitati precum:
➢ Organizarea structurii atributiilor din domeniul actionarii impotriva incendiilor.
➢ Evaluarea conditiilor de risc si a riscurilor la incendiu
➢ Intocmirea unui dosar SU
➢ Intocmirea planurilor de evacuare
➢ Recomandari cu privire la optimizarea numaruui de stingatoare de incendiu si alte dotari necesare
➢ Dotarea cu stingatoare
➢ Analiza periodica cu privire la capacitatea de aparare impotriva situatiilor de criza sau incendii
➢ Instruirea practica si teoretica a personalului in cazuri de urgenta

(1) Apararea impotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de activitati specifice, masuri si sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar si de informare publica, planificate, organizate si realizate potrivit prezentei legi, in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurarii interventiei operative pentru limitarea si stingerea incendiilor, in vederea evacuarii, salvarii si protectiei persoanelor periclitate, protejarii bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendii.

(2) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile referitoare la situatii de urgenta, factori si tipuri de risc, interventie operativa si evacuare au intelesul prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, iar termenii si expresiile specifice apararii impotriva incendiilor au urmatorul inteles:

(3) a) autorizatie de securitate la incendiu – actul administrativ emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, prin care se certifica, in urma verificarilor in teren si a documentelor privind realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, indeplinirea cerintei esentiale – securitate la incendiu – la constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari; autorizatia de securitate la incendiu confera persoanelor fizice sau juridice, detinatoare ale constructiilor, instalatiilor si ale altor amenajari, dreptul de a le edifica, de a le pune in functiune si de a le exploata din punctul de vedere al indeplinirii cerintei – esentiale securitate la incendiu;

(4) b) aviz de securitate la incendiu – actul emis, in baza legii, de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, dupa verificarea de conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice in vigoare a masurilor de aparare impotriva incendiilor, adoptate in documentatiile tehnice de proiectare, pentru indeplinirea cerintei esentiale – securitate la incendiu – a constructiilor, instalatiilor si altor amenajari;

(5) c) incendiu – ardere autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care produce pierderi de vieti omenesti si/sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in scopul intreruperii procesului de ardere;

(6) d) cauza a incendiului – suma factorilor care concura la initierea incendiului, care consta, de regula, in sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum si imprejurarile determinante care au dus la izbucnirea acestuia;

(7) e) mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor – sisteme, instalatii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substante si autospeciale destinate prevenirii, limitarii si stingerii incendiilor;

(8) 2 f) operatiuni de lunga durata – interventiile pentru stingerea incendiilor si eliminarea efectelor negative ale acestora cu o durata mai mare de 4 ore;

(9) g) organizare a interventiei in caz de incendiu – ansamblul masurilor tehnicoorganizatorice necesare stabilirii fortelor, responsabilitatilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor si procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea si salvarea persoanelor si animalelor, protectia bunurilor si vecinatatilor, precum si pentru stingerea incendiilor;

h) pericol iminent de incendiu – situatia creata de cumularea factorilor care concura la initierea incendiului, declansarea acestuia fiind posibila in orice moment;

i) schema cu riscurile teritoriale – documentul intocmit de inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum si resursele estimate pentru gestionare;

j) plan de analiza si acoperire a riscurilor – documentul care cuprinde riscurile potentiale dintr-o unitate administrativ-teritoriala, masurile, actiunile si resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;

k) prevenirea incendiilor – totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie;

l) raport de interventie – documentul operativ de informare si analiza statistica in care se inscriu datele esentiale constatate la locul interventiei privind amploarea si intensitatea incendiului, cauza probabila a acestuia, efectele produse, desfasurarea interventiei, fortele participante si timpii operativi realizati;

m) stingere a incendiilor – totalitatea actiunilor de limitare si intrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee si mijloace specifice;

n) utilizator – persoana fizica sau juridica ce foloseste un bun, cu orice titlu, in interesul sau, al altuia sau in interes public;

o) scenariu de securitate la incendiu – documentul care descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp, identificand evenimentele-cheie care il caracterizeaza si il diferentiaza de alte incendii posibile intr-o incinta.