Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

Reprezinta instrumentul de identificare si evaluare a riscurilor pentru a le ierarhiza si a implementa masurile de prevenire. Exista sute de metode de evaluare a riscurilor si totusi in Romania este utilizata metoda I.N.C.D.P.M., aceasta fiind dezvoltata pe cele 4 componente ale sistemului de munca si anume : mijloace de productie, mediul de munca, executant si sarcini de lucru. Astfel metoda respecta cerinta din HG 1425/2006 art.15 .

De cele mai multe ori dosarul de evaluarea a riscurilor este privit ca un document asociat cu birocratia si nu unul care sa ajute la implementarea masurilor de prevenire si protectie.

In urma evaluarii riscurilor se intomceste Planul de Prevenire si Protectie document ce contine masuri de eliminare sau diminuare a tuturor riscurilor identificate.

Evaluarea este structurata astfel incat:

  • sa identifice pericole existente si sa evalueze riscurile asociate acestor pericole, in vederea stabilirii masurilor destinate protejarii sanatatii si asigurarii securitatii muncitorilor, in conformitate cu prescriptiile legale;
  • sa evalueze riscurile in scopul selectarii optime, in cunostinta de cauza, a echipamentelor, substantelor sau preparatelor chimice utilizate, precum si a amenajarii si a organizarii locurilor de munca;
  • sa stabileasca atat prioritatile de actiune, cat si oportunitatea de a lua masuri suplimentare, ca urmare a analizarii concluziilor evaluarii riscurilor;