Servicii Resurse Umane

In afara serviciilor de protectia muncii si PSI acordam consultanta gratuita pentru elaborarea fiselor de post si a regulamentului de ordine interioara avand personal calificat cu competente de inspector resurse umane.

Atributiile din fisa postului trebuie completate cu specificatii clare in ce priveste respectarea normelor de protectia muncii ca si in exemplul urmator:

➢ Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectia muncii si situatii de urgenta si masurile de aplicare a acestora;
➢ Sa participe la instructajele si examinarile pe linie de securitate si sanatate in munca si situatii de urgenta;
➢ Sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie si de lucru din dotare;
➢ Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate si sa le utilizeze corect;
➢ Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire;
➢ Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de accident si sa anunte imediat conducatorul locului de munca ;
➢ Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca (ex: executarea de operatiuni specifice pentru care nu are calificarea necesara sau dotarea cu EIP);
➢ Sa dea relatii din proprie initiativa sau la cererea organelor de control si cercetare in domeniul protectiei muncii.

Regulamentul intern este actul prin care puteti spune clar ce vreti de la angajatii dvs., avand si garantia ca acestia vor respecta dorintele dvs. (conform art.39, alin.2, lit.c din Codul muncii). Este poate, singurul act prin care va puteti rezolva niste probleme mai sensibile in relatia cu angajatii – un lucru foarte bun daca ne gandim ca legislatia muncii, in general, nu prea va ofera dvs. niciun avantaj.

Regulamentul Intern este fara indoiala cel mai pretios instrument la indemana angajatorilor in raporturile cu salariatii lor.

Spre deosebire de prevederile din legislatia muncii sau din contractele colective de munca, care sunt de regula destul de restrictive si incomode pentru angajatori, Regulamentul Intern este un instrument fexibil, aflat la dispozitia angajatorului, prin care acesta poate sa impuna, in mod unilateral, reguli de conduita pentru salariati, sanctiuni si masuri de organizare a muncii care sa corespunda exigentelor sale si sa ii permita reglementarea anumitor aspecte sensibile in relatia cu salariatii.

Pentru a fi eficace, insa, un Regulament Intern trebuie sa fie redactat clar si cuprinzator si sa tina seama de rigorile legislatiei muncii.

Codul muncii stipuleaza urmatoarele:

a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în munca în cadrul unității;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii și al inlaturarii oricărei forme de încălcare a demnității;

c) drepturile și obligațiile angajatorului și al salariaților;

d) procedura de soluționare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariaților;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice.

(2) Obligația de informare a salariaților cu privire la conținutul regulamentului intern trebuie îndeplinită de angajator.

(3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la conținutul regulamentului intern se stabilește prin contractul colectiv de munca aplicabil sau, după caz, prin conținutul regulamentului intern.

(4) Regulamentul intern se afișează la sediul angajatorului.

(2) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenta instanțelor judecătorești, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin. (1).

(2) Abaterea disciplinară este o fapta în legatura cu munca și care consta într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Codul Muncii stabileste urmatoarele categorii de dispozitii care trebuie sa existe in mod obligatoriu in orice Regulament Intern:

➢ Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii

➢ Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii

➢ Drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor

➢ Procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor

➢ Reguli concrete privind disciplina muncii in unitate

➢ Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile

➢ Reguli referitoare la procedura disciplinara

➢ Modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice

➢ Criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor