Servicii PSI

Se acorda consultanta pentru Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in conformitate cu  legislatia in vigoare (Legea nr. 307/2006  privind apararea impotriva incendiilor, art.19 lit.a), f), g), h), j),  Ordinul MAI.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor, art.5, lit.a), b), c), d), e), f), g), h), k), l), n), OMAI 712/2005 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, art.7, art.8, al.(1), art.9, lit a), si lit.b), art.10-20, modificat si completat cu OMAI 786/2005).

a)       Efectuarea instruirii introductiv generale de aparare impotriva incendiilor.
b)       Stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
c)       Elaborarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;
d)       Elaborarea documentelor si evidentele specifice privind apararea impotriva incendiilor (documente legate de organizarea instruirilor, stabilirea atributiilor personalului pe linia apararii impotriva incendiilor, intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor la locurile de munca, intocmirea planului de evacuare a persoanelor si a planului de depozitare si evacuare a materialelor periculoase);
e)       Executarea de controale periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii starilor de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;