Protectie la explozie

DOCUMENT PRIVIND PROTECTIA LA EXPLOZIE

EMIS IN BAZA LEGII 319/2006, H.G.1058/2006 PRIVIND CERINTELE MINIME PENTRU IMBUNATATIREA SECURITATII SI PROTECTIA SANATATII LUCRATORILOR CARE POT FI EXPUSI UNUI POTENTIAL RISC DATORAT ATMOSFERELOR EXPLOZIVE


STANDARDE SI NORME LUATE IN CONSIDERARE:

➢ Legea securitatii si sanatatii in munca 319/2006;
➢ H.G.1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 29 august 2006 si  a HG 752/2004 anexa 2, cerinte esentiale de securitate si sanatate referitoare la proiectarea si constructia echipamentelor si sistremelor protectoare destinate a fi utilizate in atmosfere potential explozive;
➢ EN 1127-1/1997 atmosfere explozive – prevenirea exploziilor si protectia contra exploziilor, concepte fundamentale si metodologie;
➢ SR EN 60079-14 aparatura electrica pentru atmosfere explozive gazoase;
➢ SR EN 13463-1 echipamente neelectrice pentru atmosfere potential explozive;


➢ Certificat de abilitare MMFES nr.4168/2010.
➢ Autorizatie INSEMEX-GANExQ.2013.(2).12.1800
➢ Notificare INSEMEX SECEEx.Q.2013.(2)12.1800

PRET: 1000 LEI/ECHIPAMENT

Pentru a deschide atestatul privind capacitatea realizarii de activitati specifice va rugam click aici