Vasfebco
Vasfebco
Telefon 0755 025 768
0725 155 057

NOUTATI


Noutati Protectia muncii

Programe în domeniul securitate şi sănătate în muncă


1. Planul Sectorial de Cercetare - Dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009-2012
În scopul sprijinirii politicii Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES), de realizare a obiectivelor prevăzute în
Strategia comunitară 2007 - 2012 privind sănătatea şi securitatea în muncă şi de sprijinire a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, a
fost elaborat Programul "Securitate şi sănătate în muncă" inclus în Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009-2012, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.668/2008.
Realizarea Programului "Securitate şi sănătate în muncă" reprezintă o componentă a acţiunilor desfăşurate de MMFES în scopul
îmbunătăţirii nivelului de securitate şi sănătate în muncă la nivelul întreprinderilor şi/sau unităţilor.


2. Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015
În vederea fundamentării ştiinţifice a dezvoltării politicilor din aria de responsabilitate a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale, a fost elaborat Planul Sectorial de Cercetare - Dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
pentru perioada 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3808 / 2012

3. Programul PROGRESS – Componenta „Condiţii de muncă”,
Principalul scop al programului PROGRESS este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. Are 3 obiective intermediare fundamentale:
1. Aplicarea eficientă a normelor UE privind protecţia şi egalitatea lucrătorilor
Promovarea unor standarde mai ridicate în materie de control, monitorizare şi punere în aplicare a acestor norme de către statele
membre şi verificarea modului în care a fost aplicată legislaţia UE.
2. Aderarea la obiectivele stabilite în comun la nivelul UE
Ţările UE au convenit asupra unor orientări şi obiective comune în materie de informare, coordonare şi consolidare a reformelor la
nivel naţional.3. Parteneriate eficiente
Implicarea celor interesaţi, pe parcursul întregului proces de elaborare a politicii: definirea problemei, colectarea informaţiilor,
consultări, stabilirea opţiunilor, luarea deciziilor, implementare şi evaluare.
Programul PROGRESS are şi 5 obiective imediate:
1. Schimbul eficient de informaţii şi de cunoştinţe
UE, împreună cu factorii implicaţi în elaborarea politicilor naţionale şi în procesele decizionale, identifică bunele practici şi instrumentele
de evaluare, în scopul ameliorării proceselor de elaborare şi punere în aplicare a politicilor şi a rezultatelor acestora.
2. Legislaţie şi politici europene bazate pe dovezi concrete
Furnizarea de studii şi analize politice comparative de înaltă calitate, colectarea informaţiilor relevante, credibile şi exacte, în interesul
părţilor implicate.
3. Integrarea aspectelor transversale şi asigurarea coerenţei
Includerea aspectelor legate de egalite (în special în materie de handicap şi de egalitate de gen) în toate domeniile politice şi în toate
activităţile şi colectarea datelor cu privire la participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor.
4. Extinderea reţelelor la nivel naţional şi la nivelul UE
Investiţii în capacitatea reţelelor naţionale şi europene de a participa şi de a influenţa procesul decizional şi punerea în aplicare a
politicilor, la nivel naţional şi la nivelul UE.
5. O dezbatere politică participativă şi de înaltă calitate
Luarea de măsuri pentru a asigura o dezbatere productivă la nivel naţional şi la nivelul UE cu privire la legislaţie, politici şi obiective.Vasfebco Vasfebco Vasfebco

LA PRETURILE DE MAI JOS
SE APLICA REDUCERILE:
CONSULTANTA
IN CALITATE DE SERVICIU
5-10 angajati 20%
 EXTERN SSM
10-30 angajati 40%
de la 10 RON fara TVA
peste 30 angajati 50%
(angajat/luna)
(in functie de nr. angajati, nivel risc/societate)
EVALUAREA RISCURILOR DE
 
ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE
 
PERSONALA
 
+
 
INTOCMIRE DOCUMENTATIE SSM SI PSI
 
GRATUITE
 
(in cazul semnarii unui contract pe o durata
de minim 12 luni)
LA PRETURILE DE MAI JOS
SE APLICA REDUCERILE:
CONSULTANTA
IN CALITATE DE CADRU
5-10 angajati 20%
 TEHNIC PSI
10-30 angajati 40%
de la 10 RON fara TVA
peste 30 angajati 50%
(angajat/luna)
(in functie de nr. angajati, nivel risc/societate)


NOUTATI


Noutati Protectia muncii

Programe în domeniul securitate şi sănătate în muncă


1. Planul Sectorial de Cercetare - Dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009-2012
În scopul sprijinirii politicii Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES), de realizare a obiectivelor prevăzute în
Strategia comunitară 2007 - 2012 privind sănătatea şi securitatea în muncă şi de sprijinire a întreprinderilor, în special a IMM-urilor, a
fost elaborat Programul "Securitate şi sănătate în muncă" inclus în Planul Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al Ministerului Muncii,
Familiei şi Egalităţii de Şanse 2009-2012, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr.668/2008.
Realizarea Programului "Securitate şi sănătate în muncă" reprezintă o componentă a acţiunilor desfăşurate de MMFES în scopul
îmbunătăţirii nivelului de securitate şi sănătate în muncă la nivelul întreprinderilor şi/sau unităţilor.


2. Planul sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015
În vederea fundamentării ştiinţifice a dezvoltării politicilor din aria de responsabilitate a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale, a fost elaborat Planul Sectorial de Cercetare - Dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
pentru perioada 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3808 / 2012

3. Programul PROGRESS – Componenta „Condiţii de muncă”,
Principalul scop al programului PROGRESS este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. Are 3 obiective intermediare fundamentale:
1. Aplicarea eficientă a normelor UE privind protecţia şi egalitatea lucrătorilor
Promovarea unor standarde mai ridicate în materie de control, monitorizare şi punere în aplicare a acestor norme de către statele
membre şi verificarea modului în care a fost aplicată legislaţia UE.
2. Aderarea la obiectivele stabilite în comun la nivelul UE
Ţările UE au convenit asupra unor orientări şi obiective comune în materie de informare, coordonare şi consolidare a reformelor la
nivel naţional.3. Parteneriate eficiente
Implicarea celor interesaţi, pe parcursul întregului proces de elaborare a politicii: definirea problemei, colectarea informaţiilor,
consultări, stabilirea opţiunilor, luarea deciziilor, implementare şi evaluare.
Programul PROGRESS are şi 5 obiective imediate:
1. Schimbul eficient de informaţii şi de cunoştinţe
UE, împreună cu factorii implicaţi în elaborarea politicilor naţionale şi în procesele decizionale, identifică bunele practici şi instrumentele
de evaluare, în scopul ameliorării proceselor de elaborare şi punere în aplicare a politicilor şi a rezultatelor acestora.
2. Legislaţie şi politici europene bazate pe dovezi concrete
Furnizarea de studii şi analize politice comparative de înaltă calitate, colectarea informaţiilor relevante, credibile şi exacte, în interesul
părţilor implicate.
3. Integrarea aspectelor transversale şi asigurarea coerenţei
Includerea aspectelor legate de egalite (în special în materie de handicap şi de egalitate de gen) în toate domeniile politice şi în toate
activităţile şi colectarea datelor cu privire la participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor.
4. Extinderea reţelelor la nivel naţional şi la nivelul UE
Investiţii în capacitatea reţelelor naţionale şi europene de a participa şi de a influenţa procesul decizional şi punerea în aplicare a
politicilor, la nivel naţional şi la nivelul UE.
5. O dezbatere politică participativă şi de înaltă calitate
Luarea de măsuri pentru a asigura o dezbatere productivă la nivel naţional şi la nivelul UE cu privire la legislaţie, politici şi obiective.DESPRE NOI | SERVICII | LEGISLATIE | PORTOFOLIU | INTREBARI FRECVENTE | NOUTATI |
Toate drepturile rezervate VASFEBCO