Vasfebco
Vasfebco
Telefon 0755 025 768
0725 155 057

LEGISLATIE


Legislatie protectia muncii

Legisla┼úia in domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â

Cadrul General
Legea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nr.319/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare

 

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc─â ┼či boli profesionale *** Republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare 

Hot─ârârea Guvernului nr. 355/ 2007 privind supravegherea s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare
Hot─ârârea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea m─âsurilor destinate s─â promoveze îmbun─ât─â┼úirea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii la locul de munc─â pentru
salaria┼úii încadra┼úi în baza unui contract individual de munc─â pe durat─â determinat─â ┼či pentru salaria┼úii temporari încadra┼úi la agen┼úi de munc─â temporar─â


Hot─ârârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit─â┼úii si s─ân─ât─â┼úii în munc─â
nr.319/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare

Acte normative referitoare la condiţii generale:


Hot─ârârea Guvernului nr.1091/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru locul de munc─â.
Hot─ârârea Guvernului nr.1146/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru utilizarea în munc─â de c─âtre lucr─âtori a echipamentelor de munc─â
Hot─ârârea Guvernului nr.1048/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru utilizarea de c─âtre lucr─âtori a echipamentelor individuale de protec┼úie la locul de munc─â .
Hot─ârârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerin┼úele minime pentru semnalizarea de securitate ┼či/sau de s─ân─âtate la locul de munc─â


Acte normative referitoare la riscuri specifice:


Hot─ârârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru manipularea manual─â a maselor.
Hot─ârârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
Hot─ârârea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerin┼úelor minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru protec┼úia lucr─âtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agen┼úi cancerigeni sau mutageni la locul de munc─â, cu modific─ârile ulterioare.
Hot─ârârea Guvernului nr. 1092/2006 privind protec┼úia lucr─âtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agen┼úi biologici în munc─â
Hot─ârârea Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerin┼úelor minime de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â pentru asigurarea protec┼úiei lucr─âtorilor
împotriva riscurilor legate de prezen┼úa agen┼úilor chimici, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
Hot─ârârea Guvernului nr. 1875/2005 privind protec┼úia s─ân─ât─â┼úii ┼či securit─â┼úii lucr─âtorilor fa┼ú─â de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modific─ârile
┼či complet─ârile ulterioare.
Hot─ârârea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate referitoare la expunerea lucr─âtorilor la riscurile generate de
vibraţii, cu modificările ulterioare.
Hot─ârârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate referitoare la expunerea lucr─âtorilor la riscurile generate de
zgomot, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
Hot─ârârea Guvernului nr.1136/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate referitoare la expunerea lucr─âtorilor la riscuri generate de
câmpuri electromagnetice.
Hot─ârârea Guvernului nr.510/2010 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â referitoare la expunerea lucr─âtorilor la riscurile
generate de radiaţiile optice artificiale.


Acte normative referitoare la activităţi specifice:


Hot─ârârea Guvernului nr. 300/ 2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru ┼čantierele temporare sau mobile, cu modific─ârile ┼či
complet─ârile ulterioare.
- Ordinul ministrului muncii, familiei ┼či protec┼úiei sociale nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specific─â de coordonator în materie de securitate ┼či s─ân─âtate pe durata elabor─ârii proiectului ┼či/sau a realiz─ârii lucr─ârii pentru ┼čantiere temporare ┼či mobile, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.


Hot─ârârea Guvernului nr.1050/2006 privind cerin┼úele minime pentru asigurarea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor din industria extractiv─â de foraj
Hot─ârârea Guvernului nr.1049/2006 privind cerin┼úele minime pentru asigurarea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor din industria extractiv─â de suprafa┼ú─â sau subteran
Hot─ârârea Guvernului nr.1135/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â la bordul navelor de pescuit.
Hot─ârârea Guvernului nr.1058/2006 privind cerin┼úele minime pentru îmbun─ât─â┼úirea securit─â┼úii ┼či protec┼úia s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor care pot fi expu┼či unui
potenţial de risc datorat atmosferelor explozive.
Hot─ârârea Guvernului nr.1007/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate referitoare la asisten┼úa medical─â la bordul navelorActe normative referitoare la grupuri specifice (sensibile)
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă
Hot─ârârea Guvernului nr.537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr.96/2003 privind
protec┼úia maternit─â┼úii la locul de munc─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
Hot─ârârea Guvernului nr. 600/2007 privind protec┼úia tinerilor la locul de munc─â, cu modific─ârile ulterioare.Vasfebco Vasfebco Vasfebco

LA PRETURILE DE MAI JOS
SE APLICA REDUCERILE:
CONSULTANTA
IN CALITATE DE SERVICIU
5-10 angajati 20%
 EXTERN SSM
10-30 angajati 40%
de la 10 RON fara TVA
peste 30 angajati 50%
(angajat/luna)
(in functie de nr. angajati, nivel risc/societate)
EVALUAREA RISCURILOR DE
 
ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE
 
PERSONALA
 
+
 
INTOCMIRE DOCUMENTATIE SSM SI PSI
 
GRATUITE
 
(in cazul semnarii unui contract pe o durata
de minim 12 luni)
LA PRETURILE DE MAI JOS
SE APLICA REDUCERILE:
CONSULTANTA
IN CALITATE DE CADRU
5-10 angajati 20%
 TEHNIC PSI
10-30 angajati 40%
de la 10 RON fara TVA
peste 30 angajati 50%
(angajat/luna)
(in functie de nr. angajati, nivel risc/societate)


LEGISLATIE


Legislatie protectia muncii

Legisla┼úia in domeniul securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â

Cadrul General
Legea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii în munc─â nr.319/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare

 

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc─â ┼či boli profesionale *** Republicat─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare 

Hot─ârârea Guvernului nr. 355/ 2007 privind supravegherea s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare
Hot─ârârea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea m─âsurilor destinate s─â promoveze îmbun─ât─â┼úirea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii la locul de munc─â pentru
salaria┼úii încadra┼úi în baza unui contract individual de munc─â pe durat─â determinat─â ┼či pentru salaria┼úii temporari încadra┼úi la agen┼úi de munc─â temporar─â


Hot─ârârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securit─â┼úii si s─ân─ât─â┼úii în munc─â
nr.319/2006, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare

Acte normative referitoare la condiţii generale:


Hot─ârârea Guvernului nr.1091/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru locul de munc─â.
Hot─ârârea Guvernului nr.1146/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru utilizarea în munc─â de c─âtre lucr─âtori a echipamentelor de munc─â
Hot─ârârea Guvernului nr.1048/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru utilizarea de c─âtre lucr─âtori a echipamentelor individuale de protec┼úie la locul de munc─â .
Hot─ârârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerin┼úele minime pentru semnalizarea de securitate ┼či/sau de s─ân─âtate la locul de munc─â


Acte normative referitoare la riscuri specifice:


Hot─ârârea Guvernului nr. 1051/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru manipularea manual─â a maselor.
Hot─ârârea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
Hot─ârârea Guvernului nr. 1093/2006 privind stabilirea cerin┼úelor minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru protec┼úia lucr─âtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agen┼úi cancerigeni sau mutageni la locul de munc─â, cu modific─ârile ulterioare.
Hot─ârârea Guvernului nr. 1092/2006 privind protec┼úia lucr─âtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agen┼úi biologici în munc─â
Hot─ârârea Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerin┼úelor minime de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â pentru asigurarea protec┼úiei lucr─âtorilor
împotriva riscurilor legate de prezen┼úa agen┼úilor chimici, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
Hot─ârârea Guvernului nr. 1875/2005 privind protec┼úia s─ân─ât─â┼úii ┼či securit─â┼úii lucr─âtorilor fa┼ú─â de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modific─ârile
┼či complet─ârile ulterioare.
Hot─ârârea Guvernului nr. 1876/2005 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate referitoare la expunerea lucr─âtorilor la riscurile generate de
vibraţii, cu modificările ulterioare.
Hot─ârârea Guvernului nr. 493/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate referitoare la expunerea lucr─âtorilor la riscurile generate de
zgomot, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
Hot─ârârea Guvernului nr.1136/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate referitoare la expunerea lucr─âtorilor la riscuri generate de
câmpuri electromagnetice.
Hot─ârârea Guvernului nr.510/2010 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â referitoare la expunerea lucr─âtorilor la riscurile
generate de radiaţiile optice artificiale.


Acte normative referitoare la activităţi specifice:


Hot─ârârea Guvernului nr. 300/ 2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate pentru ┼čantierele temporare sau mobile, cu modific─ârile ┼či
complet─ârile ulterioare.
- Ordinul ministrului muncii, familiei ┼či protec┼úiei sociale nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specific─â de coordonator în materie de securitate ┼či s─ân─âtate pe durata elabor─ârii proiectului ┼či/sau a realiz─ârii lucr─ârii pentru ┼čantiere temporare ┼či mobile, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.


Hot─ârârea Guvernului nr.1050/2006 privind cerin┼úele minime pentru asigurarea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor din industria extractiv─â de foraj
Hot─ârârea Guvernului nr.1049/2006 privind cerin┼úele minime pentru asigurarea securit─â┼úii ┼či s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor din industria extractiv─â de suprafa┼ú─â sau subteran
Hot─ârârea Guvernului nr.1135/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate în munc─â la bordul navelor de pescuit.
Hot─ârârea Guvernului nr.1058/2006 privind cerin┼úele minime pentru îmbun─ât─â┼úirea securit─â┼úii ┼či protec┼úia s─ân─ât─â┼úii lucr─âtorilor care pot fi expu┼či unui
potenţial de risc datorat atmosferelor explozive.
Hot─ârârea Guvernului nr.1007/2006 privind cerin┼úele minime de securitate ┼či s─ân─âtate referitoare la asisten┼úa medical─â la bordul navelorActe normative referitoare la grupuri specifice (sensibile)
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă
Hot─ârârea Guvernului nr.537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan┼úei de urgen┼ú─â a Guvernului nr.96/2003 privind
protec┼úia maternit─â┼úii la locul de munc─â, cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare.
Hot─ârârea Guvernului nr. 600/2007 privind protec┼úia tinerilor la locul de munc─â, cu modific─ârile ulterioare.DESPRE NOI | SERVICII | LEGISLATIE | PORTOFOLIU | INTREBARI FRECVENTE | NOUTATI |
Toate drepturile rezervate VASFEBCO