Vasfebco
Vasfebco
Telefon 0755 025 768
0725 155 057

Instructaje protectia muncii


Serviciile noastre constau in:

• Modalitati de instructaj cu privire la securitate si in domeniul sanatatii in munca.
• Acordarea primului ajutor in caz de accidente
• Examinarea si instruirea la nivelul societatii a angajatilor
• Instruirea in materie de protectie a muncii a personalului executant se efectueaza prin instructajul de protectie a muncii.
• Instructajul periodic are scopul sa completeze si sa perfectioneze cunostintele in materie de protectie a muncii ale personalului si se efectueaza de catre conducatorul de lucrari.
• Instruiri de protectia muncii, sedinte de CSSM, etc. care au rolul de a informa si de a instrui lucratorii.

 

Instructajul de protectia muncii este adresat urmatoarelor persoane:

• Noilor angajati;
• Celor transferati dintr-o unitate in alta;
• Celor veniti in unitate ca detasati;
• Ucenicilor, elevilor si studentilor la efectuarea practicii profesionale.

 

Instructajul periodic

Se efectueaza in mod obligatoriu si in urmatoarele cazuri:
• Cand persoana a suferit un accident de munca;
• Cand persoana a lipsit din productie mai mult de 40 de zile consecutiv;
• Cand s-a modificat procesul tehnologic;
• Cand au aparut modificari ale normelor de protectia muncii.

 

Instructajul zilnic

Se efectueaza inainte de inceputul lucrului, conducatorul direct al locului de munca il va face pentru toti oamenii din formatia sa.

15. Instructajul periodic se va efectua ori de cite ori este necesar la intervale ce nu vor depasi 180 zile.

16. Instructajul periodic se efectueaza si in urmatoarele cazuri:
a) la punerea in aplicare a unor norme de protectie a muncii noi sau modificate, care se raspindesc asupra locului de munca respectiv;
b) la schimbarea conditiilor de munca;
c) in urma incalcarii de catre salariati a instructiunilor de protectie a muncii, care a condus sau ar fi putut conduce la un accident de munca, avarie, explozie etc.;
d) la reluarea activitatii dupa un accident de munca;
e) la efectuarea lucrarilor ocazionale sau speciale care nu fac parte din procesul de munca obisnuit al salariatului;
f) la modificarea procesului tehnologic;
g) la lichidarea urmarilor avariilor, calamitatilor naturale etc.;
h) la efectuarea lucrarilor pentru care se perfecteaza un bon de lucru - permis.

17. Instructajul de protectie a muncii se va consemna in registre de instructaj (anexele nr. 1, nr. 2 la prezentele Norme) sau in fise individuale de instructaj (anexa nr. 3 la prezentele Norme) si se va confirma prin semnatura celui ce a efectuat si a verificat insusirea instructajului, precum si prin semnatura celui instruit.

Art.82. Pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii este parte componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

Art.83. Pregatirea generala in domeniul protectiei muncii se realizeaza in invatamântul tehnic (preuniversitar si universitar), iar la nivelul unitatii, prin instructajul de protectie a muncii.

Art.84. Invatamântul de toate gradele, de stat si particular, va include in programa analitica cursuri speciale care sa cuprinda cunostinte de protectie a muncii, atât generale, cât si specifice profilului de invatamânt.

Art.85. Instructajul de protectie a muncii la nivelul unitatii se efectueaza, in functie de posibilitati, fie 424r173e in cadrul unitatii, fie in afara acesteia, in timpul programului de lucru.

Art.86. Instructajul de protectie a muncii cuprinde trei faze:
• instructajul introductiv general;
• instructajul la locul de munca;
• instructajul periodic
• Instructajul introductiv general

Art.94. Instructajul introductiv general se face:
a) noilor incadrati in munca, angajati cu contracte de munca indiferent de forma acestora;
b) celor transferati de la o unitate la alta;
c) celor veniti in unitate ca detasati;
d) elevilor scolilor profesionale, liceelor industriale si studentilor, pentru practica profesionala;
e) persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii;
f) persoanelor angajate ca angajati sezonieri, temporari sau zilieri;
g) persoanelor delegate in interesul serviciului;
h) persoanelor care viziteaza sectoare productive.

Art.95. Scopul instructajului introductiv general este de a informa despre activitatile specifice unitatii respective si principalele masuri de protectie a muncii care trebuie respectate in timpul lucrului.Vasfebco Vasfebco Vasfebco

LA PRETURILE DE MAI JOS
SE APLICA REDUCERILE:
CONSULTANTA
IN CALITATE DE SERVICIU
5-10 angajati 20%
 EXTERN SSM
10-30 angajati 40%
de la 10 RON fara TVA
peste 30 angajati 50%
(angajat/luna)
(in functie de nr. angajati, nivel risc/societate)
EVALUAREA RISCURILOR DE
 
ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE
 
PERSONALA
 
+
 
INTOCMIRE DOCUMENTATIE SSM SI PSI
 
GRATUITE
 
(in cazul semnarii unui contract pe o durata
de minim 12 luni)
LA PRETURILE DE MAI JOS
SE APLICA REDUCERILE:
CONSULTANTA
IN CALITATE DE CADRU
5-10 angajati 20%
 TEHNIC PSI
10-30 angajati 40%
de la 10 RON fara TVA
peste 30 angajati 50%
(angajat/luna)
(in functie de nr. angajati, nivel risc/societate)


Instructaje protectia muncii


Serviciile noastre constau in:

• Modalitati de instructaj cu privire la securitate si in domeniul sanatatii in munca.
• Acordarea primului ajutor in caz de accidente
• Examinarea si instruirea la nivelul societatii a angajatilor
• Instruirea in materie de protectie a muncii a personalului executant se efectueaza prin instructajul de protectie a muncii.
• Instructajul periodic are scopul sa completeze si sa perfectioneze cunostintele in materie de protectie a muncii ale personalului si se efectueaza de catre conducatorul de lucrari.
• Instruiri de protectia muncii, sedinte de CSSM, etc. care au rolul de a informa si de a instrui lucratorii.

 

Instructajul de protectia muncii este adresat urmatoarelor persoane:

• Noilor angajati;
• Celor transferati dintr-o unitate in alta;
• Celor veniti in unitate ca detasati;
• Ucenicilor, elevilor si studentilor la efectuarea practicii profesionale.

 

Instructajul periodic

Se efectueaza in mod obligatoriu si in urmatoarele cazuri:
• Cand persoana a suferit un accident de munca;
• Cand persoana a lipsit din productie mai mult de 40 de zile consecutiv;
• Cand s-a modificat procesul tehnologic;
• Cand au aparut modificari ale normelor de protectia muncii.

 

Instructajul zilnic

Se efectueaza inainte de inceputul lucrului, conducatorul direct al locului de munca il va face pentru toti oamenii din formatia sa.

15. Instructajul periodic se va efectua ori de cite ori este necesar la intervale ce nu vor depasi 180 zile.

16. Instructajul periodic se efectueaza si in urmatoarele cazuri:
a) la punerea in aplicare a unor norme de protectie a muncii noi sau modificate, care se raspindesc asupra locului de munca respectiv;
b) la schimbarea conditiilor de munca;
c) in urma incalcarii de catre salariati a instructiunilor de protectie a muncii, care a condus sau ar fi putut conduce la un accident de munca, avarie, explozie etc.;
d) la reluarea activitatii dupa un accident de munca;
e) la efectuarea lucrarilor ocazionale sau speciale care nu fac parte din procesul de munca obisnuit al salariatului;
f) la modificarea procesului tehnologic;
g) la lichidarea urmarilor avariilor, calamitatilor naturale etc.;
h) la efectuarea lucrarilor pentru care se perfecteaza un bon de lucru - permis.

17. Instructajul de protectie a muncii se va consemna in registre de instructaj (anexele nr. 1, nr. 2 la prezentele Norme) sau in fise individuale de instructaj (anexa nr. 3 la prezentele Norme) si se va confirma prin semnatura celui ce a efectuat si a verificat insusirea instructajului, precum si prin semnatura celui instruit.

Art.82. Pregatirea si instruirea in domeniul protectiei muncii este parte componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

Art.83. Pregatirea generala in domeniul protectiei muncii se realizeaza in invatamântul tehnic (preuniversitar si universitar), iar la nivelul unitatii, prin instructajul de protectie a muncii.

Art.84. Invatamântul de toate gradele, de stat si particular, va include in programa analitica cursuri speciale care sa cuprinda cunostinte de protectie a muncii, atât generale, cât si specifice profilului de invatamânt.

Art.85. Instructajul de protectie a muncii la nivelul unitatii se efectueaza, in functie de posibilitati, fie 424r173e in cadrul unitatii, fie in afara acesteia, in timpul programului de lucru.

Art.86. Instructajul de protectie a muncii cuprinde trei faze:
• instructajul introductiv general;
• instructajul la locul de munca;
• instructajul periodic
• Instructajul introductiv general

Art.94. Instructajul introductiv general se face:
a) noilor incadrati in munca, angajati cu contracte de munca indiferent de forma acestora;
b) celor transferati de la o unitate la alta;
c) celor veniti in unitate ca detasati;
d) elevilor scolilor profesionale, liceelor industriale si studentilor, pentru practica profesionala;
e) persoanelor aflate in unitate in perioada de proba in vederea angajarii;
f) persoanelor angajate ca angajati sezonieri, temporari sau zilieri;
g) persoanelor delegate in interesul serviciului;
h) persoanelor care viziteaza sectoare productive.

Art.95. Scopul instructajului introductiv general este de a informa despre activitatile specifice unitatii respective si principalele masuri de protectie a muncii care trebuie respectate in timpul lucrului.DESPRE NOI | SERVICII | LEGISLATIE | PORTOFOLIU | INTREBARI FRECVENTE | NOUTATI |
Toate drepturile rezervate VASFEBCO