Vasfebco
Vasfebco
Telefon 0755 025 768
0725 155 057

Diverse articole


   OBLIGATII SSM ALE LUCRATORILOR

      Personalul lucrator care desfasoara activitatea de barman si/sau ospatar are urmatoarele obligatii:

-        sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca;

-        sa se prezinte la controlul medical periodic conform planificarii;

-        sa efectueze si sa pastreze curatenia la locul de munca;

-        sa anunte seful de unitate de orice defectiune electrica ce va fi remediata numai de catre personal autorizat (electricieni)

-        sa nu utilizeze cabluri electrice deteriorate, prize sau stechere sparte, aparate de incalzire improvizate;

-        dupa terminarea programului, aparatura electrica va fi scoasa de sub tensiune;

-        in timpul programului sa aiba un comportament corespunzator in relatiile cu clientii/colegii pentru a nu genera conflicte (agresiune verbala/fizica)

-        sa respecte regulile de circulatie pe drumurile publice in timpul deplasarii de la domiciliu la locul de munca si inapoi;

-        sa mentina libere si uscate suprafetele cailor de acces pentru a evita pericolul caderii prin impiedicare sau alunecare.   

 Reguli punctuale pentru bucatarii si alte spatii de prelucrare a alimentelor

• Suprafetele pavimentulul: trebuie sa fie mentinute in bune conditii de intretinere si sa fie usor de curatat si, dupa caz, de dezinfectat. Pavimentul trebuie sa permita drenajul adecvat al suprafetelor;

• Suprafetele peretilor vor fi curatate in permanenta, in conformitate cu graficul de curatenie, iar atunci cand este necesar, se dezinfecteaza;

• Plafoanele si accesoriile suspendate trebule sa fie construite si finisate astfel incat sa se previna acumularea de murdarie si sa se reduca condensul, cresterea de mucegaiuri si imprastierea de particule;

• Ferestrele - trebuie sa se previna acumularea murdariei. Cele ce pot fi deschise catre mediul exterior trebule, dupa caz, sa fie echipate cu plase impotriva insectelor, ce pot fi usor demontate pentru curatare. Atunci cand deschiderea ferestrelor ar avea ca rezultat contaminarea, ele trebuie sa ramana inchise si fixate in timpul productiei;

• Usile vor fi curatate in permanenta, in conformitate cu graficul de curatenie, iar atunci cand este necesar, se dezinfecteaza;

• Suprafetele, incluzand suprafetele echipamentelor, din spatiile in care sunt manipulate alimente si, in special, suprafetele ce intra in contact cu alimentele trebule sa fie mentinute in stare buna de intretinere si trebuie sa fie usor de curatat, iar atunci cand este necesar, de dezinfectat, conform graficelor de curatenie;

• Fiecare cuva sau orice astfel de facilitate destinata spalarlii de alimente trebuie sa aiba o sursa adecvata de apa fierbinte si/sau apa potabila rece, sa tie mentinuta curata, iar atunci cand este necesar, dezinfectata.

• In cadrul desfasurarli activitatilor se va urmari un flux unidirectional in bucatarii, pentru a se evita contaminarea incrucisata;

• Se vor folosi depozitele diferentiate si suficient de mari incat sa permita rotirea marfurilor;

• Se va urmari asigurarea lantului frigorific pentru alimente si evitarea intreruperii lui, grupurile sanitare proprii pentru salariati, vestiare separate pentru haine de strada si echipament de protectie sanitara a alimentelor, precum si spatiile pentru prelucrari preliminare (separate pentru carne, legume, produse do panificatie etc.);

DOTAREA CU ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECŢIE (EIP) 

Stabilirea componenţei EIP, precum şi acordarea acestuia se vor face în funcţie de domeniul de activitate, complexitatea tehnologiei aplicate, specificul condiţiilor de muncă Este interzisă utilizarea EIP care nu sunt realizate şi certificate în conformitate cu standardele şi normativele de echipamente de protecţie, în vigoare.

EIP specific eliminării pericolului căderii în gol, respectiv al alunecării pe o pantă înclinată, trebuie suplimentat, de la caz la caz, cu EIP pentru combaterea celorlalte pericole de accidentare şi/sau îmbolnăvire profesională posibile la locul de muncă aflat la înălţime, (electrocutări, intoxicaţii etc.) în funcţie de domeniul de activitate.

Operatorii sunt obligaţi să folosească EIP pe timpul lucrului, precum şi pe itinerariu de intrare şi retragere la/de la locul de muncă, să-l întreţină şi păstreze în bune condiţii, conform instrucţiunilor de utilizare ale echipamentului respectiv.

Înainte de începerea deplasării sau a lucrului, este obligatorie verificarea de către operator a integrităţii căştii de protecţie, a sistemului de amortizare, a posibilităţilor de reglare a acestuia şi a curelelor de prindere.

Este interzisă folosirea căştii de protecţie dacă aceasta prezintă spărturi, fisuri, găuri ale carcasei sau deteriorări ale sistemului de amortizare. Casca defectă va fi scoasă imediat din uz.

CENTURA DE SIGURANTA

Centura de siguranţă trebuie purtată şi pe itinerariu de intrare sau retragere la/de la locul de muncă, dacă condiţiile de muncă sau de mediu impun aceasta; tipul de centură şi componentele sale trebuie să corespundă domeniului respectiv de activitate.

Centura de siguranţă trebuie folosită fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protecţie prin suspendare împotriva căderii sau alunecării, fie ca mijloc de oprire a accesului într-o zonă periculoasă. Este interzis a se folosi centura de siguranţă pentru alte funcţii de protecţie decât cele pentru care a fost proiectată. Legarea corzii la centură se face direct, utilizând unul sau două noduri

Operatorul are obligaţia de a verifica înainte de utilizare centura de siguranţă şi accesoriile acesteia. Vizual se examinează cusăturile, cataramele de reglare, urmărind în mod special trecerea a treia oară a chingii de reglare prin cataramă.

Este interzisă utilizarea centurilor de siguranţă care:

a) prezintă rupturi, pete, destrămări, catarame defecte, coroziuni ale pieselor metalice, rosături, arsuri, tăieturi etc.;

b) nu mai respectă condiţiile de garanţie stabilite de către producător.

  

INSTRUCTIUNI PROPRII

Structura instructiunilor proprii de securitate a muncii are la bază abordarea sistemică a aspectelor de securitate a muncii astfel incat  procesul de muncă este tratat ca un sistem complex structurat, compus din următoarele elemente care interacţionează reciproc:

- Executantul: omul implicat nemijlocit În executarea unei sarcini de muncă;

- Sarcina de muncă: totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite condiţii de mediu, pentru realizarea scopului procesului de muncă;

- Mijloace de producţie: totalitatea mijloacelor de muncă (instalaţii, utilaje, maşini, aparate, dispozitive, unelte etc.) şi obiectelor muncii (materii prime, materiale etc.), care se utilizează în procesul de muncă;

- Mediul de muncă: ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi psihologice, în care unul sau mai mulţi executanţi îşi realizează sarcina de muncă.

Reglementarea măsurilor de securitate a muncii se realizează prin tratarea tuturor aspectelor de asigurare a securităţii muncii la nivelul fiecărui element component al sistemului : executant, sarcina de muncă, mijloace de producţie, mediul de muncă, propriu proceselor de muncă din cadrul activităţii sau activităţilor care fac obiect de reglementare.

  AUTORIZATIE DE INCENDIU 

HG 1739/2006 reglementeaza foarte clar care sunt activitatile raportate la suprafete sau numar de persoane care se supun  autorizarii . Marea problema este ca afecteaza un numar foarte mare de comercianti, iar costurile elaborarii documentatiei tehnice sunt destul de mari nefiind disponibili un numar mare de specialisti in domeniu. 

Se pune problema unei modificari legislative pentru a reduce numarul operatorilor afectati, prin reducerea suprafetelor pentru anumite activitati.

 

 

DESPRE NOI | SERVICII | LEGISLATIE | PORTOFOLIU | INTREBARI FRECVENTE | NOUTATI |
Toate drepturile rezervate VASFEBCO